bangla sms >  boka bananor

Protidin 2make dekhte cai, Dekhte cai 2mar mukher hasi, kenona tahle r amk tk khoroch kore chiriakanai giya 'BADOR' dekhte hobe na.
by -

Copy Text