bangla sms >  bondhutto

Jibon Hariye Jai, Sriti Noy.Manush Bodle Jai, Mon Noy.Ami Hariye Geleo, Nei Voi. Karon Bondu Hariye Jai, Bondutto Noy
by -

Copy Text