bangla sms >  seasonal

Falguner Bristir Majhe Bondhu Tumai Khuji, Mon Chai Dujon Mile Eki Sathe Vijhi. Tumi Gaibe Gaan R Ami Dibo Tar Shur, Bristir Sathe Duj├Âne Jabo Boho Dur.
by -

Copy Text