bangla sms >  seasonal

Kodome kodome vore geche charpash.. Elo bujhi borshar mash.. Nodi nala thoi thoi.. Bondhu 2mi acho koi.. Majhe majhe surjo dei uki jhuki.. Bondhu 2mi diccho ki amai faki ?
by -

Copy Text